Oferta - AirCool Sp. z o.o.


Mamy przyjemność przedstawić spółkę AIR COOL - partnera Mitsubishi Electric w Polsce, świadczącej usługi montażu oraz późniejszej konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji. Mam nadzieję, że wśród Państwa Klientów moglibyśmy wspólnie znaleźć obszary potencjalnej współpracy.
Z racji naszej strategicznej współpracy z Mitsubishi Electric jestem przekonany, że oferta cenowa sprosta Państwa oczekiwaniom. Usługi świadczymy na terenie całej Polski poprzez wyspecjalizowanych pracowników posiadających stosowne certyfikaty.

Do kompetencji spółki AIR COOL zaliczamy:

Sprzedaż

produktów firmy Mitsubishi Electric

Dostawę i montaż

systemów wentylacji i klimatyzacji,

Konserwację

Bieżącą i okresową ich konserwację zarówno gwarancyjną, jak i pogwarancyjną.

Konserwacja


W zakresie świadczenia usługi konserwacji i naprawy, jesteśmy w stanie zaproponować:

Wykonywanie napraw

konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta systemów wentylacji, klimatyzacji i instalacji towarzyszących oraz czynności w zakresie bieżącej eksploatacji by zapewnić bezpieczne użytkowanie,

Materiały eksploatacyjne

zapewnienie podstawowych materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,

Karty napraw

prowadzenie kart napraw po wykonaniu usługi,

Paszporty techniczne

dokonywanie odpowiednich wpisów w paszportach technicznych urządzeń /jeżeli brakuje paszportu – dokonujemy odtworzenia/,

Utylizacja

utylizację zużytych materiałów (potwierdzeniem utylizacji są dowody zakładu utylizującego odpowiednie substancje),

Ocena efektów

ocenę efektywności energetycznej urządzeń chłodniczych oraz central elektrycznych z ewentualną ich wymianą lub modernizacją,

Własny transport

zapewnienie własnego transportu uszkodzonych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych do punktu serwisu urządzeń i z powrotem,

Nauka obsługi

zapoznanie użytkownika ze sposobem prawidłowego użytkowania danego układu wentylacyjnego,

Przestrzeganie przepisów

przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz p. poż.